About Us

Art Green Gardening 

     เราเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านให้บริการจัดสวน และงานก่อสร้างภูมิสถาปัตยกรรมที่มีคุณภาพ ตลอดระยะเวลาที่ให้บริการมากว่า
25 ปี โดยทีมงานที่ดีมีคุณภาพ และประสบการณ์  ด้วยผลงานปรากฏสู่สายตาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่บ้านพักอาศัย โครงการหมู่บ้าน คอนโดมิเนียม โรงแรม รีสอร์ทห้างสรรพสินค้าชั้นนำของเมืองไทย  สำนักงานบริษัท   หน่วยงานภาครัฐ ตลอดจนกลุ่มลูกค้าต่างประเทศ  ย่อมเป็นผลงานที่พิสูจน์ถึงศักยภาพและฝีมือในการสร้างสรรค์ชิ้นงาน ให้เป็นที่ยอมรับและไว้วางใจจากเจ้าของโครงการ
และนักออกแบบ

     บริษัท อาร์ท กรีน การ์เด็นนิ่ง จำกัด มีทุนจดทะเบียนบริษัท 10,000,000. บาท เรามีทีมงานประกอบด้วย ผู้บริหาร, นักวิชาการ,วิศวกร, นักภูมิทัศน์, ผู้ควบคุมงาน ตลอดจนพนักงานที่มีวินัยและความซื่อสัตย์ไว้ให้บริการทุกท่าน
Powered by MakeWebEasy.com